Wróć do poprzedniej strony...

Historia


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.12.2015

Zarys Historyczny Hodowli Gołębia Pocztowego Na Ziemiach Ostrzeszowskich

Początki zorganizowanych hodowli gołębi pocztowych na ziemiach ostrzeszowskich datują się jeszcze przed drugą wojną światową, kiedy to w dniu 08.04.1933 roku powołano do życia Towarzystwo „Strzała”  o numerze statystycznym VII-30 Ostrzeszów wchodzące w skład Zrzeszenia Towarzystw Podróżujących Gołębi Pocztowych  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

Pierwszy zarząd Koła Hodowców Gołębi Pocztowych w Ostrzeszowie powołany w 1934 roku tworzyły dwie osoby: kierownik i sekretarz zarazem pan Wacław Urbański oraz  skarbnik organizacji  Pan Kazimierz Stafecki.

W pierwszych latach swojego istnienia Towarzystwo zrzeszało niewielu członków , liczba ta nie przekraczała z reguły 10 osób.  Wiosną 1938 roku na  zebraniu -   hodowcy ostrzeszowscy wybrali swój kolejny  zarząd, oraz otrzymali  dla  gołębi 220 sztuk obrączek rodowych.

Organizowano w ten czas  pierwsze loty gołębi z kierunków południowo – wschodnich z miejscowości takich jak : Częstochowa, Maziły, Zdołbunów, Włoszczowa, Jakubowice, Zachacie, Małkinia.

Kierunek lotów i miejscowości wypuszczania gołębi uwarunkowane były jedynym jak na owe czasy  dostępnym środkiem transportu, -  Polskie Koleje Państwowe.

Ze składek członkowskich zakupiono pierwszy zegar firmy „Benzing” o nr fabrycznym 86564 za cenę 135,- zł, co jak na ówczesne lata nie było małą kwotą,

Działalność przedwojenną  organizacji hodowców gołębi pocztowych na ziemiach ostrzeszowskich przerwał wybuch II wojny światowej w dniu pierwszego września 1939 roku.

Reaktywowanie działalności powojennej   przypada na rok 1946 , kiedy to powstał Oddział  III-24 wchodzący w skład Grupy Lotowej Ostrów Wlkp. Już w roku 1951 liczba członków Koła Ostrzeszowskiego  wzrosła do 20 osób.

Początek lat 70 – tych przynosi dalszy rozwój organizacji i wzrost przynależności członków do organizacji , która pod koniec lat osiemdziesiątych zrzesza ponad  40 hodowców.

W tych latach,  do najbardziej zaangażowanych w działalność organizacyjną związku zaliczyć można następujących kolegów – hodowców:  Henryka Kwapisza, Idziego Nowaka, Stefana Mamysa, Mieczysława Tomaszewskiego, Henryka Stolperta, Mariana Koszułapa, Tadeusza Dymarskiego, Ignacego Śmiatacza, Wojciecha Adamskiego, Seweryna Serka, Ryszarda Nawrota, Jarosława Maciejewskiego, Jerzego Kubiaka, Franciszka Nowaka, Zbigniewa Łopatę.

Pod koniec ubiegłego stulecia przynależność organizacyjna hodowców na  ziemiach ostrzeszowskich  zmieniała się dość szybko i tak:

w roku 1975 nastąpiły zmiany strukturalne  w naszym kraju , co spowodowało że,  jako sekcja Nr IV Ostrzeszów weszliśmy w skład Oddziału Odolanów – Okręgu Kalisz,  w roku 1994 jesteśmy członkami oddziału Kępno , natomiast w roku 2002 nastąpił rozłam  oddziału kępińskiego na dwa oddziały – Oddział  Kępno i Oddział Sycowsko-Ostrzeszowski , w skład którego weszli hodowcy sekcji Ostrzeszów I, Ostrzeszów II  i Doruchów,

W grudniu 2015 roku zawiązał się Klub Hodowców Gołębi Pocztowych na Ziemiach Ostrzeszowskich, jako początek  przyszłego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Ostrzeszowie.

 Z wielkimi nadziejami na przyszłość  i głębokiej wierze w ziszczenie się naszych marzeń o powstaniu oddziału Ostrzeszów,  wchodzącego w struktury organizacyjne  Polskiego Związku Hodowców  Gołębi Pocztowych – hodowcy ostrzeszowscy gołębi pocztowych.

Autor

Jarosław Maciejewski


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.06.2024

Gołębie z lotu Enschede  zostały wypuszczone o godzinie 8:45 przy pogodzie słonecznej.

Dobry Lot